Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się

Szukaj

Zaloguj

Zaloguj się

Jesteś nowym klientem?

Zarejestruj się
Strona Główna/wydarzenia/Archiwalne wydarzenia/Production 4.0.

Production 4.0.


Poznań, Plac Andersa 1, 60-898


26.03.2024


Sprostaj nowym wyzwaniom

PRELEGENCI

PRELEGENCI

Agenda wydarzenia

Kontakt


Efektywność polskiego przemysłu – w drodze do produktywności 4.0.

Polski sektor przemysłowy jest jednym z głównych filarów uskrzydlonego wzrostu polskiej gospodarki po bezprecedensowym polskim przełomie transformacyjnym. Scenariusze, co do powrotu na ścieżkę szybkiego ekonomicznego wzrostu po wydarzeniach ostatnich lat, uzależnione są od szerokiego spektrum decyzyjnego przywódców i menedżerów przemysłu i wpisania polskiego przemysłu w najważniejsze nurty rozwiniętych gospodarek.

 

Potrzebujemy zdolności decydentów i menedżerów produkcji do gwałtownego wzrostu produktywności (z 25 euro do 75 euro na godzinę do 2050 r.), menedżerskich kompetencji jutra (najwyższy ideał komunikacji i mądra analiza informacji) wyzwalających trwałą motywację i efektywność zespołów i personelu, wzrostu nakładów na inwestycje w ludzi, nowe projekty i cyfrową transformację, budowania połączonych, skomunikowanych inteligentnych fabryk, rozumienia własnych menedżerskich ograniczeń (czy jestem decydentem intuicyjnym, doinformowanym sceptykiem czy niewzruszonym empirykiem) i poszukiwania długofalowych ścieżek rozwoju poprzez innowacyjną kulturę pracy z świata produkcji (menedżera) 4.0.

Zobacz jak wyglądała ubiegłoroczna edycja

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZAŁ W KONFERENCJI?

Podczas konferencji usłyszysz m.in.:


Jaki powinieneś rozwijać środowisko produkcyjne aby zmniejszać lukę produktywności między polskimi fabrykami a liderami europejskiej i światowej produkcji.


Jak sprawić, aby szukać właściwej wartości dla klienta końcowego poprzez nieprzerwanie podnoszenie efektywności procesowej (postawa maratończyka a nie sprintera).

Że dobre jakościowo dane nie są gwarancją dobrych decyzji – gospodarowanie informacjami w fabrykach 4.0. wymaga od Ciebie subiektywnego osądu otrzymywanych analiz oraz empatycznego wysłuchania opinii kadr przy skłonności do ich krytycznej oceny.


Że podnoszenie produktywności nie jest możliwe bez przywódcy, który dopilnuje, aby procesy i kadry dotrzymywały kroku technologicznej „sile ognia” i importowanym przez nich informacjom.


Jak poprzez właściwą komunikację i autorytet zwiększysz możliwość uczenia się i rozwijania w warunkach nowych metod produkcji 4.0. i zapewnisz budującą zaufanie i motywację informację zwrotną.

Jak umożliwić pracownikom samodzielne podejmowanie decyzji jako czynnik wyzwalający energię do zarzadzania zmianą, pokonywania oporu transformacji w kierunku przemysłu 4.0. i wyszukiwaniu własnych sposobów na rozwiązywanie problemów (brak automatycznej eskalacji).


Jak ograniczać próżnię informacyjną dzięki połączonej fabryce, dzięki czemu pracownicy szukają innowacyjnych rozwiązań do wzrostu efektywności pracy widząc szerszy kontekst swoich kreatywnych działań.

Kultura Organizacyjna i Zarządzanie

Jakub Jasiński

Vice-President of the Board | PESA Bydgoszcz S.A.

Więcej informacji

Prof. Bogdan J. Góralczyk

Sinolog | Uniwersytet Warszawski

Więcej informacji

Politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 1991-98 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra SZ RP. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej, pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska. Autor wielu prac książkowych.

Ma za sobą pobyty i wykłady na wielu uczelniach i instytutach naukowych w świecie – od Budapesztu, Granady czy Rygi, po New Delhi, Tajpej na Tajwanie czy Pekin i Xiamen w ChRL. Stale współpracuje z: dziennikiem „Rzeczpospolita”, portalami ObserwatorFinansowy.pl oraz www.nowakonfederacja.pl  Jest częstym gościem w radiu TOK FM, TVN BiS i innych stacjach  oraz w programach telewizyjnych, m.in. „To był dzień na świecie „Polsat News”.

Karolina Matysiak

Prezeska zarządu | Karl Knauer Poland

Więcej informacji

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, podyplomowych studiów menedżerskich oraz studiów Zarządzanie Ograniczeniami TOC+

Ukończyła ponad 30 szkoleń z zarządzania i kierowania zespołem, komunikacji, lean management.

Zawodowo i prywatnie pasjonatka teorii ograniczeń i psychologii pozytywnej.

Paweł Schmidt

CEO | Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

Więcej informacji

Współtwórca Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+ , który jest wiodącą organizacją promującą TOC (Teorię Ograniczeń) w Polsce. Praktyk i prekursor Teorii Ograniczeń Eliyahu M. Goldratt’a w Polsce. Audytor, autor strategii i koordynator wdrożeń organizacji z takich branż jak: produkcja hutnicza, produkcja betonowa, produkcja lekka, produkcja metalowa, produkcja drzewna, produkcja meblowa, poligraficzna, reklamowa, motoryzacyjna, budowlana, tworzyw sztucznych, edukacyjna, doradcza, samorządowa, FMCG, detaliczna, handlowa. Certyfikowany przez TOCICO ekspert Teorii Ograniczeń (TOC) w zakresie:

 • Zarządzania Projektami wg metody łańcucha krytycznego (CCPM – Critical Chain Project Management) (Uzyskany na konferencji TOCICO w Las Vegas w 2007 roku)
 • Rachunkowości Przerobowa – Finanse i Wskaźniki (TA – ang. Througput Accounting) (Uzyskany na konferencji TOCICO w Las Vegas w 2008 roku)
 • Narzędzi Logicznego Myślenia (TP – ang. Thinking Process) (Uzyskany na konferencji TOCICO we Frakfurcie w 2013 roku)
 • Jonasz (ang. Jonah) (2018 rok)

Dominika Łączyńska

Kierownik Sekcji Doskonałości Procesowej | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Więcej informacji

Praktyk z obszaru ciągłego doskonalenia oraz rozwiązywania problemów. W BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego od 2021r. początkowo na stanowisku Eksperta ds. Rozwiazywania Problemów a następnie Senior Eksperta ds. Doskonałości Procesowej. Obecnie zarządza Zespołem odpowiedzialnym za optymalizację procesów w całym łańcuchu strumienia wartości, w 5 fabrykach Dużego Sprzętu AGD (MDA) w Polsce. Do głównych zadań Zespołu, którym zarządza należy prowadzenie, coachowanie, mentorowanie oraz audytowanie projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów oraz eliminowanie strat, z wykorzystaniem takich metody jak 10 kroków Kobetsu Kaizen, Six Sigma, 8D, Shainin. W celu budowania kultury otwartości na problemy i zaangażowania wszystkich w proces eliminowania strat prowadzi szkolenia oraz definiuje ścieżki rozwoju dla poszczególnych metod. Koordynuje proces definiowania i kaskadowania strategii w organizacji bazując na podejściu Hoshin Kanri.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała pracując przez ponad 10 lat w międzynarodowej firmie consultingowej Kaizen Institute Poland, pełniąc rolę Project Managera i Konsultanta Kaizen. Realizowała projekty optymalizacyjne i transformacyjne w branżach sektora produkcyjnego oraz usługowego (m.in. spożywczej, automotive, opakowaniowej, farmaceutycznej, retail). Autor publikacji z zakresu Kaizen/Lean, wykładowca studiów podyplomowych z obszaru ciągłego doskonalenia i zarządzania jakością.

Bartosz Wójcicki

Project Manager i Konsultant | DPC Polska

Więcej informacji

Project Manager i ekspert Lean Management z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz działami produkcji i jakości w różnych branżach, w tym automotive, FMCG, AGD oraz transportowej. Specjalizuje się w identyfikowaniu marnotrawstw zgodnie z zasadami Lean Manufacturing oraz we wdrażaniu usprawnień zgodnie z ideologią Kaizen. Jako trener naturalnie motywuje współpracowników do rozwoju i angażuje ich w poprawę procesów. Jest pasjonatem pracy zespołowej, który stale poszukuje nowych doświadczeń i jest otwarty na współpracę z ludźmi.

OPIS PRELEKCJI

W organizacji, w której struktury pionu produkcyjnego są duże i rozproszone kluczowym jest zbudowanie zaangażowania i zrozumienia kierownictwa średniego szczebla. Tylko w ten sposób, kiedy zejdziemy do procesów i pracowników produkcji z narzędziami Doskonałości Operacyjnej, będziemy w stanie podtrzymać motywację i odwagę do zmian. Świadome i przekonane kierownictwo średniego szczebla pozwoli na realizację działań w ramach Doskonałości Operacyjnej.

Alicja Piecyk

Dyrektor Produkcji | | Robert Bosch

Więcej informacji

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale elektroniki oraz MBA na Franklyn University. Początkowo swoją karierę zawodową związała z zarządzaniem jakością w branży automotive. Obecnie dyrektor produkcji w firmie Robert Bosch, gdzie zajmuje się optymalizacją strumienia wartości, podnoszeniem wydajności procesów oraz projektami relokacji. Mocno ukierunkowana na rozwój pracowników i budowanie kompetencji przyszłości. Zarządza zespołem ponad 140 osób, w tym inżynierów, techników, kierowników i operatorów, którzy pracują nad jednym z flagowych produktów Bosch Automotive Wrocław, jakim jest czujnik prędkości koła (wheel speed sensor). Prywatnie uwielbia podróże oraz jest instruktorką jogi.

Kamil Müller

Master TWI Trainer - Europe | etwi System

Więcej informacji

OPIS PRELEKCJI

Wystąpienie będzie skupiać się na roli matryc kompetencji w dynamicznym środowisku biznesowym, przedstawiając strategie zarządzania talentami w erze cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać matryce kompetencji jako narzędzie do identyfikacji, rozwijania i utrzymywania kluczowych umiejętności pracowników, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy

Tomasz Mackiewicz

kierownik | Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii

Więcej informacji

Wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, w zakresie nie tylko technicznym, wykorzystuję w kierowaniu placówką oświatową o charakterze edukacyjno-szkoleniowo-naukowym. Technologia dla ludzi, nigdy na odwrót. Prelegent w wydarzeniach organizowanych przez m. in. OECD, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie „Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu”, Wyższą Szkołę Bankową w Wrocławiu oddział w Opolu, Industry MeetCast, Production Manager. Uczestnik projektu: Discover Projekt. Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prelegent konferencji „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”. Jury konkursu CEE Manufacturing and Logistics Awards. Ekspert KRK2050(Koncepcja Rozwoju Kraju). Członek Wielkopolskiej Regionalnej Rady Platformy Przemysłu Przyszłości. Ekspert GRAI(Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji).

 

Damian Kubik

| TZF Polfa Tarchomin

Więcej informacji

Damian Kubik, absolwent Wydziału Chemii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jest doświadczonym menagerem w branży farmaceutycznej. Posiada ponad 20 lat praktyki w sektorze farmaceutycznym. Jako ekspert w technologii form suchych oraz zarządzaniu produkcją, specjalizuje się w implementacji metod Lean Management i Six Sigma nie tylko w farmacji. Jego głównym celem jest zapewnienie najwyższej jakości produktów farmaceutycznych, przy jednoczesnym optymalizowaniu procesów produkcyjnych.

 

Marta Kanus

| BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Więcej informacji

Pasjonatka Kaizen/Lean, praktyk z doświadczeniem w doskonaleniu procesów i zarządzaniu projektami optymalizacyjnymi. Aktualnie od 2023 r. w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w roli Eksperta ds. Doskonalenia Procesów odpowiada za prowadzenie, coachowanie i mentorowanie projektów z obszaru problem solving oraz projektów wdrożeniowych ukierunkowanych na doskonalenie procesów i eliminację strat.

Przez kilkanaście lat pracowała w międzynarodowej firmie consultingowej Kaizen Institute Poland, zdobywając doświadczenie leanowe jako Koordynator Kaizen/Menedżer Projektu/Konsultant Kaizen oraz Konsultant Zarządzający. Odpowiadała za kontakt z Klientem, zarządzanie projektami transformacyjnymi i optymalizacyjnymi w obszarze Kaizen/Lean oraz merytoryczną realizację działań doradczych i szkoleń dla firm usługowych i produkcyjnych.

Certyfikowany Praktyk KAIZEN™, absolwentka studiów podyplomowych Inżynierii Procesów Produkcyjnych, Menedżera Jakości w branży Automotive oraz Zarządzania Projektami (w tym PRINCE2 Foundation). Autorka publikacji z zakresu Kaizen/Lean, prowadzi zajęcia dla studentów, chętnie dzieli się doświadczeniem i promuje kulturę ciągłego doskonalenia podczas konferencji.

Prywatnie lubi angażować się w różne inicjatywy społeczne, jej konik to Rady Rodziców.


01

/

11

Cyfrowa Transformacja i Przemysł 4.0.

Damian Kałdonek

Shookai Analytics

Więcej informacji

PARTNER STRATEGICZNY

Grzegorz Skowronek

dyrektor handlowy | IPOsystem

Więcej informacji

OPIS PRELEKCJI

Dlaczego zarządzanie w oparciu o plan produkcji nie sprawdza się w dobie dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów i rosnącej konkurencji? Jak skutecznie zarządzać wszystkim zasobami produkcyjnymi i około produkcyjnymi w warunkach dużej zmienności? Jak automatyzacja procesów planowania i bezpośredniego zarządzania zasobami wpływa na wzrost produktywności i obniżenie kosztów wytwarzania?

IPOsystem – pierwszy w świecie, sprawdzony w praktyce autonomiczny system do zarządzania produkcją nowej generacji – skuteczna odpowiedź na potrzeby współczesnych zakładów produkcyjnych.

Grzegorz Wikierski

Head of Sales | proALPHA Polska

Więcej informacji

„Sprzedawanie to pomaganie”. Hasło to pojawiło się w mojej świadomości już kilka lat temu. Od tamtej pory nieustannie mnie nurtuje i zaskakuje swą głębią. Po blisko 15 latach pracy w zawodzie handlowca, coraz lepiej rozumiem jego sens, a to jak w jaki sposób pracuję, wprost wynika z kilku elementów, które w mojej ocenie składają się na to hasło. Co niezwykle istotne, elementy te działają w obu kierunkach – chętnie pomogę Klientowi, ale on musi chcieć tą pomoc przyjąć:

 

 1. Szczerość – nie mówię, że można zrobić coś czego nie można a produkt jest inny niż jest w rzeczywistości, jednocześnie liczę na to, że Klient będzie też szczerze mówił o mojej pracy i swoich potrzebach.

 

 1. Odpowiedzialność – każde słowo wypowiedziane przeze mnie podczas spotkania czy deklaracja złożona na negocjacjach jest wiążąca, z drugiej strony każda deklaracja złożona przez Klienta jest dla mnie równie istotna.

 

 1. Równowaga – jeżeli coś sprzedaję, to najprawdopodobniej na tym zarobię, ważne żeby mój Klient również dzięki temu zarobił – sytuacja, w której tylko jedna strona wyciąga coś z transakcji, nie jest akceptowalna.

 

Po wielu przygodach i nieoczekiwanych zakrętach na mojej ścieżce kariery, dziś wiem, że powyższe zasady, stosowane zarówno przeze mnie, jak i Klienta, zagwarantuję sukces dla obu stron.Jeżeli będziemy mieli okazję współpracować, to ze swojej strony obiecuję taką postawę. Niezależnie w jakiej roli się spotkamy.

Artur Głodek

Ekspert w dziale analiz biznesowych | EQ System

Więcej informacji

Artur Głodek – ekspert w dziale analiz biznesowych eq system. Procesy produkcyjne zna od podszewki. Ceniony przez klientów za umiejętność głębokiej analizy procesów i klaryfikacji celów biznesowych. Chętnie dzieli się wiedzą podczas konferencji i webinarów, traktując je zawsze jako okazję do dialogu i wymiany doświadczeń.

Filip Krzystanek

Zastępca dyrektora ds. analitycznych rozwiązań biznesowych | Predictive Solutions

Więcej informacji

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim o specjalizacji badania społeczne i analiza danych. Z Predictive Solutions związany od 2014 r. Zajmuje się współpracą z branżą produkcyjną, finansową i mediami. Główne obszary Jego zainteresowań to zwiększanie efektywności działań biznesowych za pomocą analizy danych. Z firmami produkcyjnymi współpracuje w zakresie wykorzystania analiz predykcyjnych i sztucznej inteligencji do optymalizacji produkcji, kontroli jakości i alertowania interwencyjnego.

 

Sebastian Szostek

Key Account Manager | Bio-Circle Surface Technology

Więcej informacji

Doświadczony doradca techniczny, specjalizujący się w optymalizacji procesów czyszczenia przemysłowego. Odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych technologii czyszczenia u kluczowych odbiorców Bio-Circle Polska w branży przemysłowej (m.in. przemysł lotniczy i chemiczny) oraz sektorze kolejowym. Pasjonat sportów motorowych.

 

Tomasz Stańczak

Kierownik Projektów Rozwojowych | Bio-Circle Surface Technology

Więcej informacji

Absolwent kierunku Mechanika na Akademii Morskiej w Gdyni. Specjalista w zakresie optymalizacji procesów czyszczenia przemysłowego, o wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych technologii czyszczenia w zakładach przemysłowych. Doświadczony trener, odpowiedzialny za szkolenia handlowo-techniczne zespołu Bio-Circle Polska oraz szkolenia produktowe adresowane do branży przemysłowej.

Paweł Siembab

Senior Partner Sales Manager | Dassault Systemes

Więcej informacji

Od ponad 15-stu lat aktywnie zaangażowany w ekspansję branży PLM w Polsce.
Entuzjasta tematu, zaangażowany w tematy zarówno typowych implementacji rozwiązań dla przemysłu samochodowego, lotniczego oraz militarnego jak i innowacyjnych propozycji dla branż CPG, High Tech oraz Energetyki. Aktualnie odpowiada za wsparcie Partnerów Dassault Systemes w Polsce, obsługę bezpośrednią wybranych Klientów Dassault Systemes oraz za rozwój sprzedaży w obszarze nowych rozwiązań i w nowych sektorach przemysłu.

Radosław Gubała

Head of Sales | Monitor ERP 

Więcej informacji

Michał Gwizdała

Lider merytoryczny | Optimakers

Więcej informacji

Doświadczony lider wdrożeń w Optimakers, specjalizujący się w implementacji systemów takich jak WMS, MES, CMMS, APS i CRM. Z bogatym doświadczeniem w doradzaniu i optymalizacji operacji biznesowych dla wielu przedsiębiorstw, Michał przynosi swoją głęboką wiedzę i zrozumienie zarówno technicznego, jak i biznesowego aspektu nowoczesnej produkcji. Jego pasja i zaangażowanie w szeroko pojęte IT, połączone z praktycznym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów operacyjnych, czynią go ekspertem w dziedzinie elastyczności i produkcji seryjnej w erze Przemysłu 4.0.


01

/

10

PROGRAM WYDARZENIA

📃8:00-8:50 – REJESTRACJA

 

🕒 8:50-9:00OTWARCIE KONFERENCJI Przemysław Ozga | czasopismo Production Manager

 

 

🕒 9:00-9:30 – Transformacja spółki w kierunku inteligentnej produkcji i ekspansji płynącej z wysokiej jakości produktów. Jakub Jasiński | PESA BYDGOSZCZ S.A.

 

🕒 9:30-10:00 – Powiedz „B”, zanim powiesz „A”. Jak przygotować organizację na wdrożenie sztucznej inteligencji? Damian Kałdonek | SHOOKAI ANALYTICS

 

🕒 10:00-10:30 – „Przykład idzie z góry siła działa z dołu” – zaangażowanie shop floor w proces doskonalenia organizacji. Dominika Łączyńska | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Polska

 

🕒 10:30-10:50 – Zwiększ produktywności swojej fabryki dzięki zarządzaniu w oparciu o autonomiczny system decyzyjny. Grzegorz Skowronek | IPOSYSTEM

 

🕒 10:50-11:20 – Jak dzięki Zmianie Myślenia zwiększyliśmy obrót 3-krotnie w 6 lat. Karolina Matysiak | KARL KNAUER POLAND, Paweł Schmidt | Instytut Zarządzania Ograniczeniami TOC+

 

🕒 11:20-11:40 – Zastosowanie analityki i sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych – od automatyzacji do optymalizacji. Filip Krzystanek | PREDICTIVE SOLUTIONS

 

☕️ 11:40-12:00 – PRZERWA KAWOWA

 

 

🕒 12:00-12:40 – Debata: Przemysł 4.0. w kolorach zielonej transformacji – czas dwóch rewolucji. Grzegorz Wikierski | proALPHA Polska, Radosław Gubała | Monitor ERP, Tomasz Mackiewicz | Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 

 Zakres tematyczny debaty

 1. Idea czwartej rewolucji przemysłowej zakłada powstanie europejskiego, opartego na inteligentnych fabrykach przemysłu 4.0., który dzięki technologiom przełomu będzie dostarczał konsumentom niedrogie, wielowariantowe produkty. Jak w tym kontekście wypada idea zielonego przemysłu? Czy obie rewolucje wzmacniają się wzajemnie i konkurencyjność polskich fabryk? Jakie szanse leżą przed polskimi fabrykami w tym kontekście?
 2. Jak, jako produkcja, możemy wykorzystać dane do realizacji idei zrównoważonego rozwoju, jednocześnie optymalizując koszty operacyjne? Czy ewentualne uregulowania legislacyjne związane np. z ESG nie stoją w sprzeczności z konkurencją na trudnym globalnym rynku?
 3. Czy takie rozwiązania jak IRA, CBAM czy projekt Zielonego Ładu, uwzględniający zwiększenie subsydiowania inwestycji w zielone technologie do kwoty ponad 400 mld euro w ciągu dekady, są dla Państwa potencjalnym dodatkowym silnikiem dla cyfrowej transformacji i nowych technologii dla przemysłu?
 4. W ostatnich latach przemysł przeszedł przez czas tzw. deficytów co do stabilnych cen energii, zasobów, pewności dostaw i drożności łańcuchów dostaw. Jak cyfrowa transformacja wpływa na zarzadzanie ryzykiem, pozwala wprowadzać tak potrzebny element stabilizacji do codziennej pracy?
 5. Czy zeroemisyjne fabryki są elementem 4 czy 5 rewolucji przemysłowej? Jakich technologii potrzebujemy, aby realizować wspomniany cel?
 6. Czy zauważają Państwo wzmożoną tendencję do reshoringu lub nearshoringu w związku, z nie tak już pozytywnym, rachunkiem ekonomicznym lokowania produkcji na dalekim wschodzie? A może reshoring i  głęboka reindustrializacja Europy to myślenie życzeniowe?


🕒 12:40-13:00
– Przemysł 4.0. bez planowania – czy jest to możliwe? Artur Głodek | EQ SYSTEM

 

🕒 13:00-13:20 – Elastyczność wrogiem serii. Czy da się to pogodzić? Michał Gwizdała | Optimakers

 

🕒 13:20-13:40 – Produkcyjna kuchnia. Czyszczenie okołoprodukcyjne w nowej odsłonie. Tomasz Stańczak, Sebastian Szostek | Bio-Circle Surface Technology

 

☕️ 13:40-13:55 – PRZERWA KAWOWA

 

🕒 13:55-14:15 – Cyfrowa ciągłość procesu – odpowiedź na wszystkie problemy. Paweł Siembab | Dassault Systemes

 

🕒 14:15-14:35 – Budowa Doskonałości Operacyjnej na przykładzie TZF. Damian Kubik | TZF Polfa Tarchomin, Bartosz Wójcicki | DPC Polska

 

🕒 14:35-15:15 – Transformacja przemysłowa Chin – od fabryki świata do mocarstwa High-tech. Prof. Bogdan Góralczyk | UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 

 

🕒 15:15-15:45 – Twój problem, to nasz problem – budowanie autostrad komunikacyjnych i likwidowanie silosów informacyjnych w fabryce. Alicja Piecyk | Robert Bosch

 

🕒 15:45-16:15 – Matryce Kompetencji: Jak rozwijać pracowników w obliczu coraz bardziej zaawansowanych technologii. Kamil Müller | etwi System 


🍴 16:15
– „PRODUKCYJNY” LUNCH /
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

ZOBACZ, JAK PRACUJEMY

Jak dojechać na konferencję?

Novotel Centrum Poznań

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Project Manager

Alicja Szymańska

alicja.szymanska@production-manager.pl

+48 730 347 185

Brand Manager

Kamil Matlak

kamil.matlak@production-manager.pl

+48 536 204 070

Sales Manager

Patryk Pawłowski

patryk.pawlowski@production-manager.pl

+48 575 034 799

Redaktor Naczelny

Przemysław Ozga

przemyslaw.ozga@production-manager.pl

+48 536 204 060