Production Manager – Ekspert, którego szukasz.

Produkcja jako Sztuka Relacji: 

Poznań, 12 maja, 2016 r.

Relacja z konferencji Production Manager Meeting Poznań 2016

 

Produkcja jako sztuka relacji – Production Manager Meeting

Skuteczna komunikacja stanowi podstawę wszelkiej relacji biznesowej. Menedżer produkcji musi posiadać oprócz wiedzy jak zarządzać zmianą i konfliktem, doskonałe zdolności interpersonalne, pozwalające w sposób nieantagonizujący zarażać metodami zarządzania swoich współpracowników, podwładnych i, nierzadko, przełożonych – wynika z drugiej edycji konferencji Production Manager Meeting pt. „Produkcja jako Sztuka Relacji”, która odbyła się 12 maja w Poznaniu w Hotelu Novotel.

Trwające zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw europejskich sprawiają, że coraz ważniejszym elementem w zarządzaniu kapitałem ludzkim staje się jego dostępność. Prawidłowa komunikacja, zarówno pozioma jak i pionowa, budowanie zdrowych relacji wewnątrz organizacji pomiędzy poszczególnymi działami nigdy nie były tak istotne dla jej funkcjonowania. Blisko 150 menadżerów i dostawców rozwiązań dla produkcji spotkało się w 12 maja w Poznaniu, aby rozmawiać na temat praktycznych narzędzi ułatwiających współpracę w ramach struktur firm produkcyjnych. Janusz Kwiek, dyrektor największej na świecie fabryki Wrigley przedstawił rozwiązania wizualizacyjne, gdzie poprzez mapowanie procesów, raporty związane ze stanem realizacji planów produkcyjnych, możliwe jest budowanie kultury ciągłego doskonalenia, w środowisku, w którym zmiany nie umierają a usprawnianie i inicjatywa nie wygasają. W powyższe działania doskonale wpisują się systemy MES - przekonywał Tomasz Cwołek, dyrektor działu przemysłowych systemów IT w firmie Askom - które nie tylko agregują istotne dla menadżera produkcji dane, ale poprzez odpowiednie raportowanie, śledzenie trwających procesów oraz integracje z innymi systemami w firmie, pozwalają przełożyć poprawę wskaźników produkcyjnych na wymierne korzyści biznesowe. Dodatkowo, fabryka lub montownia, powinny być wyposażone w najnowsze roboty FANUC, nierzadko umożliwiające kooperację człowieka z maszyną, które gwarantując doskonałą jakość i powtarzalność, są pracownikami gotowymi pracować 24 godziny na dobę – wyjaśniał Dariusz Wabik, Sales Manager w firmie FANUC Polska. Jerzy Rychlewski, prezes Flow Consulting, który przedstawił Teorię Ograniczeń jako rozwiązanie poza granicami Toyota Production System przekonywał, że nie wolno zapominać o ograniczeniach na produkcji – bez ich zdefiniowania, najlepsza inwestycja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli wąskie gardło pozostanie bez wsparcia. Automatyka jest dzisiaj wymogiem, w coraz bardzie konkurencyjnym środowisku produkcyjnym a tania siła robocza przestaje być elementem przewagi konkurencyjnej. Nie warto jednak inwestować w najtańsze rozwiązania, zwłaszcza jeśli chodzi instalacje elektryczną, która „karmi” park maszynowy realizujące kluczowe zlecenia – przekonywał Mariusz Pajkowski, z-ca dyrektora ds. technicznych z firmy Lapp Kabel. Natomiast Dagmara Głowacka, Global Logistics Manager w firmie Kongsberg Automotive podkreśliła fundamentalną rolę aspektu ludzkiego w zarządzaniu organizacją, który powinien stanowić oś działań Menadżera Produkcji 2.0. Zarządzanie konfliktem poprzez nieantagonizująca komunikację jest nietuzinkowym sposobem na rozwiązywanie konfliktów w firmie i spełnienie powyższego założenia – przekonywał Dominik Skowroński, dyrektor operacyjny z Quest Change Managers. Na podstawie właściwego podejścia do roli jaką pełnią operatorzy przy maszynach oraz narzędziu IWS – Run to Target, możemy dodatkowo osiągnąć efekt synergii na linii Produkcja - Maintenance - przekonywał Andrzej Pająk z EY Academy of Business. Janusz Pieklik, dyrektor, Business Global Consulting wskazał miejsce systemu klasy ERP na drodze do World Class Manufacturing, przekonując, że wiele wdrożeń w zderzeniu z rzeczywistością produkcyjną ma duże szanse niepowodzenia – tylko 29% projektów kończy się powodzeniem. Co jednak zrobić z wyprodukowanym, dobrym jakościowo produktem? Tomasz Łyszega z firmy Logintrans, operatora platformy Trans.EU przedstawił doskonałe narzędzie do komunikacji z zewnętrznymi partnerami, firmami transportowymi dbającymi o dotarcie finalnego produktu na półkę klienta. Krzysztof Mytnik przedstawił, jak dzięki systemowi Unifaun WEB-TA rezerwować transporty, optymalizować, zarządzać i sprawdzać statusy procesów i przewozów.

 

 

 

pl metal

 PARTNER STRATEGICZNY

 

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTNERZY MEDIALNI